Nedovolte času, aby snižoval hodnotu Vašeho majetku. Drahé kovy jsou již po tisíciletí synonymem luxusu a vzácnosti, symbolem hodnoty, která neztrácí svou cenu. Investice do předmětů z drahých kovů patří z dlouhodobého hlediska k nejbezpečnějším způsobům, jak uchránit reálnou hodnotu svých peněz.

Motto společnosti B & J - T.I.P.V., s.r.o. zní: „Tempus in parte vestra“ neboli „Čas na Vaší straně“. Pokud tuto investici učiníte, čas již nebude snižovat hodnotu Vašeho majetku. Zakoupení mincí z drahých kovů je bezpečným investičním nástrojem, neboť i přes výkyvy, které mohou být v některých obdobích i dramatické, v měřítku dlouhodobém si zlaté či stříbrné mince uchovávají nepopiratelnou vnitřní hodnotu v ceně použitého drahého kovu a vysokou míru směnitelnosti.

Činnost společnosti B & J - T.I.P.V., s.r.o. vychází z mnoha let bohatých zkušeností s finančními trhy, investicemi do drahých kovů a numismatikou. V současné době nabízíme 1. emisi stříbrných mincí v kvalitě PROOF společnosti B & J – T.I.P.V., s.r.o. Další emise jsou v přípravě.

Sada 3 mincí Ag – světadíly

Materiál: Ag 999

Návrh: MgA. Jakub Vlček

Průměr: 31 mm

Váha: 1 oz

Kvalita: Proof

Limitovaný náklad: 3 motivy, 1000 kusů každý

Vydala: B & J – T.I.P.V., s.r.o.

Tato série mincí představuje pohled na Zemi ze tří různých stran, aby tak vznikly kontinenty ve své rozmanitosti. Právě pohled na Zemi, která je spojována s Gaiou, je ideálním propojením motivů na aversu a reversu mince. Je zde představen celek, od kterého se vše bude odvíjet. Celek, který existoval před člověkem, a který by existoval i bez něj. Celek, který bude existovat i po člověku. O Zemi přesně nevíme, jak dlouho vznikala, ale připadá nám dokonalá a věčná. Podobně snad budou působit i tyto mince.

Návrh mince zpracoval MgA. Jakub Vlček. Mezi jeho další návrhy mincí patří např. vítězný návrh pamětní mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a nástupu lucemburské dynastie na český trůn pro ČNB a lucemburskou centrální banku.

Reliéf, který je na mincích vyražen je stejný, jako bychom se dívali na Zemi z družice, zhruba z úrovně nad rovníkem, proto jsou kontinenty zkreslené.

Limitovaný náklad – 1.000 ks od každého motivu, tj. 3.000 ks celkem. My máme k dispozici zbývajících cca 10% z celkového objemu.

Váha mince je 1 unce = cca 28 gramů.